tirsdag 23. oktober 2012

Hvorfor beholde gamle vinduer?

I huset hos oss har vi 5 gamle vinduer. Jeg kunne ønske det var fler, men de var dessverre byttet ut før vi kjøpte huset. 4 av de har vi i stua og det siste fant vi bak panelen i gangen. Det hadde vært gøy om det dukket opp fler! Vi kommer ikke til å bytte ut de flotte gamle vinduene! En kopi blir aldri så bra som ekte vare! (Våre er dessverre yngre enn huset, men de er alikevel gamle.)

(Bilde: Bygg og Bevar)

I dag finner man få gamle hus med originale vinduer. De fleste ble byttet under velstandsutviklingen på 60-tallet. All fornyelse var da god fornyelse. Om de nye vinduene harmonerte med bygningens proporsjoner spilte mindre rolle. VInduer er en stor del av husets identitet. Når man endrer vinduene kan man ødelegge hele huset. Jeg grøsser med tanken på alle flotte sveitserhus som ble rasert på denne tiden.

I gamle trehus regner man ofte vinduene blant de viktigste bygningsdeler å tilbakeføre til sin opprinnelig stand.
Gamle vinduer er både kulturminner og truede bygningsdeler i Norge - det er derfor vikig å bevare alle delene til vinduene. Vinduene betyr mye for opplevelsen av en bygning, de er en viktig del av det som gir bygningen karakter. De forteller om tidsepoker og stilarter.

Vinduene forteller om tiden da huset ble bygget, om arkitektens plan og byggmesterens løsninger. Dessuten har de ofte en material- og håndverksmessig kvalitet som i dag knapt er å få kjøpt for penger. Kjerneved av furu,
høvlede profiler, blåst glass, smidde beslag og sammenføyninger med treplugger er detaljer som skiller gammelt fra nytt. Hvor eksklusive originale 1800-tallsvinduer er, oppdager du hvis du ber om et pristilbud på eksakte kopier hos en snekker.

På 1970 og 80-tallet ble man mer besvisst og det tilpasset vindusprodusentene seg til. De begynte å lage nye vinduer i “gammel” stil. De hadde da bedre isolerende egenskaper enn de opprinnelige. Vinduer satt inn på 60-70 og 80-tallet er nå modne for utskiftning. En vesentlig årsak til moderne vinduers korte levetid er trekvaliteten.

Når gamle vinduer skiftes ut med nye forsvinner de gamle vinduenes fine detaljering i treverk og beslag og ujevnhetene i det gamle glasset blir borte. Det nye vinduet har gjerne grovere dimensjoner og lysåpningen blir mindre. Det gjør at en del av bygningens historiske dimensjon går tapt. Ethvert hus bør i utgangspunktet få beholde sine opprinnelige vinduer.

Gamle vinduer kan oppgraderes slik at de gir tilfredsstillende isolering. Å skifte ut gamle vinduer med nye er ikke nødvendigvis et riktig miljøtiltak, selv om de nye vinduene isolerer noe bedre. Levetiden til nye vinduer anslås til 20-30 år, mens 100 år gamle vinduer laget av godt trevirke, vil kunne vare i 100 nye år dersom de vedlikeholdes godt. Erfaringen viser at svært mange vinduer kan oppgraderes uten større reparasjonsarbeider. Å restaurere vinduene selv er derfor både økonomisk lønnsomt, miljøbesarende og kulturhistorisk verdifullt i fohold til å kjøpe et nytt vindu.

Det er også mulig å oppgradere et gammelt vindu slik at det får god isolasjonsevne. Har man et gammelt vindu med innadslående varevindu, kan man sette tetningslister og energiglass i varevinduet. Det er også mulig å sette inn varevindu med dobbelt glass. På den måten har man tilfredsstilt dagens krav til komfort, og samtidig tatt vare på noe verdifullt. U-verdien kan da komme nedmot 1,2.

Ofte er luftlekkasjer rundt vinduet et større problem enn selve vinduene. Dårlig isolerte vegger er også et problem. U-verdien på veggene i en gammel bygning kan fort komme opp i 1,6.

Det blir ofte argumentert med hvor mye man kan spare på strømregningen ved å skifte ut gamle vinduer. Skifter du ut gamle vinduer i god stand med f.eks et 3-lags lavenergivindu risikerer du å kaste penger ut av vinduet! Besparelsen er langt mindre enn kostnaden. Oppgradering av eldre vinduer med doble tettelister og lavemisjonsglass eller isolerglass i varevinduet vil imidlertid være en god investering.

Gammeldagse vinduer med varevinduer isolerer godt mot støy. God tetting er svært viktig for å oppnå god lydisolasjon. Glassene bør ha ulik tykkelse og avstanden mellom dem bør være størst mulig. Undersøkelser gjort i Danmark viser at tradisjonelle vinduer oppnår nesten samme lydisolering som lyddempende termovinduer allerede ved montering av varevinduer med 4 mm glass. Dersom en bruker glass med lyddempende egenskaper i varevinduet oppnår en verdier som er langt bedre enn moderne konstruksjoner.

Moralen er altså: Behold de gamle vinduene og oppgrader de med innervinduer og tettningslister! De gamle er eldst!

Kilder:

Gamletrehus.no

Riksantikvaren.no

Byggogbevar.no

2 kommentarer:

  1. Vi har nettopp overtatt en gammel tjenestestue, som vi skal flytte inn etter hvert som vi får pusset det opp.
    Med på kjøpet fikk vi en full låve med en 30-60 gamle vinduer. Det er 3 vinduer på huset som er originale, så da har vi reserve til å evt bytte de ut, spesielt det ene som det er en liten sprekk i.

    Synes det er så spennende å lese tilbake i bloggen din, og ikke minst følge med på hva du skriver nå. Masse inspirasjon for noen som nettopp har blitt huseiere ;)

    SvarSlett
  2. Herlig att du er så intressert og har tatt rede på disse opplysningene, og takk for linkene!

    SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...